Lederen for oktober kvt. 1996

*****************************

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Bestyrelsen har indenfor det sidste års tid haft nedsat et udvalg til gennemgang af foreningens vedtægter for såvel VBF, Jule-Glæden som Skyttelauget.

Denne gennemgang har resulteret i nogle vedtægtsændringer, der vil blive behandlet på foreningens generalforsamlingen, som er fastsat til den 21. marts 1996.

Men for at give medlemmer en forhåndsorientering om disse ændringer, er disse forså vidt angår VBF trykt og indhæftet i dette nummer af VAABENBRODEREN - det er de midterste sider. Som det kan ses heraf, så er der for de flestes vedkommende redaktionelle og ajourførte ændringer

- de væsentligste er nok, at generalforsamlingen er flyttet fra marts måned til april kvartal. Rettelserne er markeret med en lodret streg i

venstre margen.

 

Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil tage godt imod disse ændringsforslag, da de tidligere vedtægter ikke mere var "up-to-date"-