UNDER FORMANDENS PARAPLY !

Når man som formand bruger sin pensionisttid på VBF, så er der mange ting, der rinder en i hu.

For det første:

KONTINGENTBETALINGEN - dette meget lille kontingent er der stadig nogle medlemmer, der "glemmer" at betale - de tænker ikke på, at VBF skal betale AFGIFT til vore hovedorganisationer - DFB i København, 8. Kredsen under VBF og De samvirkende Soldaterforeninger i Aarhus - ialt ca. 20 kr. Og det er for hvert medlem.

Som formand spørger man sig selv: Hvorfor bliver kontingentet ikke betalt så snart man modtager girokortet ?????

For det andet:

VBFs bestyrelse har nu prøvet noget nyt: EFTERMIDDAGE PÅ KONTORET for at samle medlemmer, som er pensionister (og det er mange af vore medlemmer). Ved de første "træf" mødte der godt en halv snes medlemmer op - men vi kunne være mange flere. Derfor mød op - det er nu fastlagt til den l. MANDAG I MÅNEDEN fra kl. 14 til kl. 17 - der er altid gratis kaffe, mens øl og vand er til kantinepriser.

Det var så, hvad jeg havde på hjertet denne gang.