IN MEMORIAM

Foreningens Æresmedlem og tidligere formand, oberstløjtnant P. E. P. Skov er afgået ved døden. Skov var formand for VBF fra 1980 - 1988.

ÆRET VÆRE HANS MINDE !