IN MEMORIAM

Foreningens tidligere forretningsfører Jens Jepsen Nielsen afgik ved døden den 18. maj 1992 - og foreningens var ved bisættelsen repræsenteret af formanden og foreningens fane.

Jepsen Nielsen var fra 1965 til 1975 forretningsfører - en stilling han i kraft af sin dygtighed varetog med stor flid. Og alle de medarbejdere, bestyrelse m.v. han kom i kontakt med, satte stor pris på ham. Måske han største fortjeneste var, at han reddede forenings arkiv fra tilintegørelse - og derefter udarbejdede den meget værdifulde historiske gengivelse af foreningens arbejde m.v. i den i 1990 udgivne bog:

  • VAABENBRØDREFORENINGEN FOR AARHUS OG OMEGN GENNEM 100 AAR 1859 - 1959.

  • Efter udgivelsen overrakte formanden og forretningsføreren et eksemplar med signatur til Jepsen Nielsen, samtidig med at han fik sit 25 års hæderstegn - han var glad den dag.

    Jepsen Nielsen har sat sig et varigt og værdigt minde i foreningen - og det er med værdighed at der hér udtales:

    ÆRET VÆRE HANS MINDE !