UDFLUGT TIL NYMINDEGABLEJREN 20 - 21 APRIL 1991.

32 damer og herrer fra V.B.F. mødtes kl. 8- den 2o. april ved Musikhuset for at indlede en begivenhedsrig week-endtur til Hjemmeværnsskolen i Nymindegab-lejren efter invitation af Hjemmeværnskonsulent Carit Enevoldsen. Det blev en smuk køretur tværs over Jylland i den tindrende klare forårsluft. Ved ankomsten til lejren blev vi modtaget af Enevoldsen og hans sekretær, Lis Jacobsen, som havde hvervet med at tildele os vore kvarterer, der som alt andet i lejren skulle vise sig at være af haj standard. Inden frokosten blev der netop tid til et vue fra udsigtshøjen over det 200 tdr. land store lejrområde og det nærliggende Vesterhav.

Kl. 11,30 stillede vi op i kø i det store velindrettede cafeteria, hvor selv den mest fordringsfulde kunne få stillet sult og tørst for særdeles ringe be­taling.

Der blev ikke tid til nogen lang middagslur, for kl. 13,00 mødtes vi i audi­toriet, hvor major P. E. Pedersen fra Hjemmeværnsskolen gav en interessant orientering om lejren og dens tilblivelse og Hjemmeværnsskolens oprettelse, alt krydret med slides og en afsluttende videofilm. Majoren, der ikke havde hængt sig i arbejdstidsnormer, blev takket med varmt bifald og et eksemplar af vor jubilæumsbog.

Fra kl. 15,30 til 17,30 blev vi holdt i ånde af adjunkt Peder Toft, som med sit levende foredrag om mellemøsten gav os et videre perspektiv til at se bag om fjernsynets reportager. Også han modtog en bog og et varmt bifald. Kl. 18,15 mødtes vi i Søjlesalen ved festligt dækkede borde til en middag, der gjorde skolens dygtige kokke stor ære. Under middagen dekorerede forman­den Enevoldsen med foreningens nye emblem, og Enevoldsen causerede bl. a. lidt om et afsnit af fortiden, hvor både han og forretningsføreren havde haft helt andre gøremål. Et par sange var med til at højne den iøvrigt fine stemning, inden vi gik ind til kaffen i Egetræsstuen. Da der blev tændt for båndspilleren gik dansen lystigt. Et festligt punktum på dagen.

Allerede kl. 7,00 søndag morgen kunne vi blandt feltklædte hjemmeværnsfolk indtage vor morgenkomplet l cafeteriet.

Fra kl. 8,00 var vi i Enevoldsens varetægt. Han anvendte en time til at orientere os om Hjemmeværnets oprindelse og historie og påpegede med beret­tiget stolthed de opnåede resultater.

Kl. 9,00 stod lejrens bus parat til at køre os rundt i lejrens område. Vi fik et godt indtryk af lejrens størrelse og smukke vedligeholdelsesstandard.

Men Enevoldsen havde mere i ærmet. I det smukke vejr fortsatte vi til Hvide Sande, hvor vi fik lejlighed til at gå i sandet, og spørgsmålet, om nogen kunne tænke sig at købe fisk med hjem, blev modtaget med begejstring, så vi stoppede op ved havnen, hvor et par kuttere fik afsat nogle af deres torsk og rødspætter. Et smut uden om landevejen på hjemturen gav  et godt indtryk af Tyskernes befæstningsanstrengelser. Efter indtagelse af søndagsmiddag l cafeteriet var tiden nu kommet til at af­levere vore kvarterer. Et sidste lille foredrag af Enevoldsen og en afslut­tende sang inden vi stod op i bussen efter at have sagt farvel og tak til Enevoldsen og hans sekretær, der begge havde gjort deres til et meget vel­lykket ophold.

På hjemturen besøgte vi Herning Kunstmuseum, hvor formanden havde formået Aage Damgård til at komme til stede og give os en orientering om den meget moderne kunst, der præger museet og dets omgivelser. Ca. 17,30 var vi atter i Århus efter en dejlig weekend, som vi kunne have undt mange flere af foreningens medlemmer at deltage i.

GM