Foreningens årlige sommerudflugt gik i år til Tange-værket. Vi mødtes kl. 13.3o ved Musikhuset, hvor damerne ved ankom­sten fik en rose som en festlig optakt til en dejlig dag. Kort efter kørte 2 busser med veloplagte gæster os gennem sommerlandet til Sophienlund, hvor vi efter et veldækket kaffebord med hjemmebag havde lejlighed til at besigtige den smukke kro og dens nærmeste omegn. Derefter fortsatte turen til Tange-værket, hvor vi besøgte el-museet - i sandelighed en fryd for både barn og voksen, og  ikke mindst, at de udstillede genstande måtte berøres og leges med. En del af os kunne sikkert godt have brugt mere tid på museet. Heldigvis var vejret med os, så også her var lejlighed til en lille spadseretur i det smukke terræn - og forinden vi påny gik i busserne, fik vi sluk­ket tørsten i de medbragte øl og sodavand. Efter utallige opfordringer gik turen herefter til "Nilles Kro" - og i sandhed, længe skal man lede efter et flottere arrangement med både kolde og lune retter, og fade, der blev fyldt op igen og igen. Der var mere end selv sultne sjæle kunne konsumere - intet under, at kroen er kendt for dette bord. Gentagelsen var absolut en succes. Under spisningen nød vi hyggemusikken og sang et par fædre­landssange, som alle kendte og kunne synge med på - hvor­efter de, der havde lyst fik sig en sving-om på dansegulvet, der hele tiden var godt besat. Jo, det var et dejligt og vel­oplagt selskab - og det skal I have tak for. Men selv en god fest må have en ende, og påny stod busserne klar til at køre os hjem igen.

Det kan vist kaldes en af de bedre udflugter. Vi håber, at festudvalget må være lige så heldig næste år. Forslag fra medlemmerne modtages meget gerne.

Henny Toustrup