STIFTELSESFESTEN DEN 30. SEPTEMBER 1989.

Vaabenbrødreforeningens 130. Stiftelsesfest blev afholdt i

Frimurerlogens smukke selskabslokaler - og ikke mindre end

125 Vaabenbrødre og deres damer deltog heri.

Efter at fanen var ført ind, bød formanden velkommen og oplæste

Dronningens svartelegram foreningens hilsen. Der udbragtes

et nifoldigt leve for Majestæten.

Herefter blev aftenens fest-menu serveret - en herlig torske-

symfoni, en mør nakkefilet m.v. og Rubinsteinkage - alt med herlig vin til.

Mellem forret og hovedret holdt general Wagn Andersen, Vestre

Landsdels Kommando, en meget velformet tale omkring foreningens

formålsparagraf, som stadig står ved magt.

Efter forretten hyldede formanden vore damer med nogle vers af

K.K.Steincke og en sang blev afsunget til stor glæde for alle

deltagerne.

Efter festmiddagen var der kaffe i de tilstødende lokaler,

 hvorefter dansen gik meget lystigt til kl. 23.45. På dette

tidspunkt beordrede formanden: Samling - og Gammel wenskav

blev sunget, hvorefter fanen blev rullet ind.

En dejlig VAABENBRØDREFEST var ovre - alle havde moret sig -

og stemningen holdt sig hele aftenen. En værdig afslutning

blev det også til - og så glædede alle sig til næste års fest.