131. STIFTELSESFEST - 29. SEPTEMBER 1990

Lørdag den 29. september 1990 afholdtes VAABEN-BRØDREFORENINGENS 131. STIFTELSESFEST i Frimurerlogens smukke selskabslokaler. 85 glade og fest­stemte vaabenbrødre med ledsagere var mødt frem til denne traditionsrige fest. Værten - vaabenbroder Bent Sørensen havde i samråd med festudvalget sammensat en meget fin menu.

Efter at formanden Aksel Koldste havde oplæst telegrammet til Dronningen og svaret fra Kronprinsen, causerede aftenens festtaler, stabschefen ved Ve­stre Landsdels Kommando oberst P. B. Krog over Vaabenbrødreforeningens formålsparagraf og gamle love og trak linierne fra det, der startede for 131 år siden op til nutiden, hvor forsvarsviljen i befolkningen fortsat er til stede. Dette var oberstens sidste opgave i Aarhus - han er l. OKT 1990 blevet chef for Jyske Dragonregiment.

Da kaffen efter middagen var drukket, blev der spillet op til dans - alle morede sig.

Aftenen sluttede traditionen tro med fransk løgsuppe, hvorefter fanen blev rullet ind og alle tog hinanden i hænderne og sang den lige så traditionsrige "Sku" gammel wenskaw rejn forgo".

A.S.