STIFTELSESFESTEN 1997

Godt 90 glade og forventningsfulde VBFere med damer var mødt op til foreningens 138. Stiftelsesfest i Frimurerlogens smukke selskabslokaler.

Efter at fanen på sædvanlig vis var ført ind af Ejnar Lahn Madsen og Poul Boye, kunne formanden Aksel Koldste byde den store forsamling velkommen, og efter at have oplæst telegrammet til Dronningen og Kronprinsens takketelegram, blev der udbragt et nifoldigt leve for Dronningen, og Kong Christian blev afsunget.

Som gæster var indbudt kommandørkaptajn Thor Nielsen og frue samt Skyttelaugets fuglekonge Kai Kristiansen og frue.

Under den fortrinlige menu, som Bent Sørensen havde fremtryllet, holdt kommandørkaptajnen en inspirerende tale om bl.a. det at være dansker i et så stort land som Amerika.

Vinen og den gode menu var årsagen til, at alle efter en god kop kaffe kunne tage dansegulvet i besiddelse - og der blev rigtig danset til den store guldmedalje indtil formanden og fanebæreren rullede fanen sammen og "Gammel Wenskav" afsluttede denne meget smukke og hyggelige s t i f te l se s fest.

Om 2 år er det så 140 år siden foreningen blev stiftet - alle er allerede begyndt at snakke om, hvad festudvalget vil stille op ved et sådant jubilæum!