TV2 ØSTJYLLAND

Besøget på TV2 Østjylland var en større succes end forventet. Billetterne blev revet væk, vi kunne godt bruge omtrent dobbelt så mange. Vi håber, vi får lejlighed til endnu et besøg.

I silende regn mødte 50 forventningsfulde- eller måske nysgerrige deltagere op. Heldigvis for nogle af os, kunne vi blive kørt helt til døren.

Efter at være budt velkommen af såvel formand for festudvalget, Allan Plath, som af 2 meget dygtige journaliststuderende, blev vi budt på kaffe og kage, alt mens der blev fortalt om arbejdsgangen i det flotte hus med 80 medarbejdere, bl.a. om præcision af de fastlagte tider til sidste sekund, der absolut ikke var så ganske let, ikke mindst ved direkte udsendelser. Der blev også tid til at stille spørgsmål, og dem var der heldigvis en del af.

Derefter var der rundvisning i det meget smukke hus, hvor vi fik lejlighed til at betræde rummet, hvorfra nyhederne bliver udsendt, og selvfølgelig også at sidde i speakerens stol og se sig selv på TV. Vi var i lyd- og overvågningsrum med de utroligt mange knapper og dimser. Vi så, hvordan der blev arbejdet med kommende udsendelser og meget, meget mere, alt mens det arbejdende personale også besvarede spørgsmål. Det var en utrolig flot rundvisning. Jeg tror, vi var overalt, om det så var i kælderen med udstyrsbilerne, alt imens der blev forklaret og stillet spørgsmål.

Efter den meget indholdsrige rundvisning var der endnu engang lejlighed til at stille spørgsmål, ligesom vi med spørgeskemaer fik mulighed for at kommentere nogle udsendelser.

Allan Plath takkede for den fine rundvisning og fortalte om kommende arrangementer - hvor vi selvfølgelig håber på en lige så god tilslutning - forinden vi atter drog ud i den silende regn.