TYSKLANDSTUREN - NOVEMBER 1994

50 morgenfriske VAABENBRØDRE og deres damer mødte en søndag morgen ved Musikhuset for at tage en smuttur til Sønderborg og derefter sejle ti1 Damp i Tyskland - en form for indkøbstur - men også en tur, hvor vi skulle have et eller andet at vide om vort Sønderjylland.

Selve vejret var ikke alt for godt - det regnede det meste af dagen, men inde i bussen var der lunt og godt - og stemningen var helt i top.

Festudvalget havde sørget for rundstykker og kaffe på den første del af turen - det bekom de fleste godt - og herefter blev formanden "overfaldet", fordi der ikke var sørget for GAMMEL DANSK - men det blev der rådet bod på ved et ophold syd for Vejle - så denne side af turen blev også vellykket.

Vi nåede Sønderborg, efter at vort medlem Jessen havde fortalt noget omkring de historiske dele af Sønderjylland - suppleret af formanden, der kunne fortælle en del om Bøffelkobbelhuset og Dybbøl Banke.

Sejladsen til Damp gik fint - maden om bord var fin - og så var snapsene billige og store. Indkøbene blev foretaget - i trængsel - og så gik turen gennem Syd-Schleswig, hvor vi fik nogle historiske ting sat på plads af Jessen, som har en del at gøre med Grænseforeningen.

Efter et "traditionelt" indkøbsophold hos Poetsch, gik turen direkte nordpå uden nogen form for pas- og toldkontrol.

En dejlig sammenrystende tur for de deltagende. En del af disse ønskede, at foreningens sommerudflugt skulle gå til det sønderjyske - hvilket festudvalget har lagt sig bag ørerne - til eftertanke.