UNGSKYTTERNES KEGLESPIL 1999

Efter at deltagerne havde kastet godt 200 kugler mod keglerne på hotel Mercur, og der samtidig var fortæret en stor bakke slik, der blev skyllet ned med sodavand/cola, kunne festudvalgets formand, Kai Skovvang, gøre status, dvs finde vinderne, der blev følgende:

VBFs nye og meget smukke pokal blev suverænt vundet af Kenneth Bengtsson, der scorede 20 points. Nr. 2 blev Thomas Kallemose, der opnåede 19 points. Om de efterfølgende pladser var der ikke mindre end 5, der alle havde opnået 18 points - og efter omslag blev rækkefølgen: Kjarton Bengtsson, Anders B. Jensen, Søren Pedersen, Mazjej Maciejewski og Jacob Pedersen. Nr. 8 blev Peter Flindt og til slut nr. 9 Jakob Kjeldsen. Alle fik en præmie med hjem.

Præmierne var foruden pokalen de af VBF udsatte skydepræmier til brug ved den daglige træning på skydebanerne, samt nogle af Uni-Banks udleverede præmier.

En fin eftermiddag for disse ungskytter.