Hvad er Vaabenbrødreforeningen

Vaabenbrødreforeningen i Århus, Danmarks ældste soldaterforening, optager meget gerne nye medlemmer.

Vi er en gammel traditionsrig forening, der er tilsluttet De Danske Forsvarsbroderselskaber, og som dette en forening, der er forsvarsbrodersagen værdig.

Foreningens formål er:
  at styrke og bevare kærlighed til Regent og Fædreland.
  at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk.
  at styrke folkets nationale ånd og holde de nationale minder i hævd.
  at knytte medlemmer sammen ved afholdelse af møder, selskabelige sammenkomster og lign.

Vi er en meget aktiv forening, der ofte møder op med vor smukke fane, ligesom vi også prøver at samle vore medlemmer, bl.a. ved den årlige stiftelsesfest med telegram til foreningens protektor, Hendes Majestæt Dronningen, generalforsamling, sommerudflugt, virksomhedsbesøg og meget mere. Ikke at forglemme vort meget aktive og dygtige skyttelaug og alle de gode soldaterhistorier.
Altså en rigtig traditionsrig hyggeforening, hvor ægtefællen ofte er med - og tillige en meget værdig forening.

Du kan for det minimale årlige kontingent på 250 kr.  blive medlem, for så vidt at optagelsesbetingelserne er opfyldt, d.v.s at du forretter eller har forrettet tjeneste i det danske forsvar (herunder også Hjemmeværnet eller Beredskabskorpset).

Tilbage til forsiden