Mindesmærker rejst af Vaabenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn

Rytterstenen på Nørrebrogade (ved nordsiden af Aarhus Universitets Hospital, Nørrebrogade) til minde om den sidste egentlige krigshandling i Aarhus: Rytterfægtningen den 31. maj 1849, hvor de talmæssigt underlegne danske dragoner slog de preussiske husarer.
Mindesmærke for 40 døde fra krigene 1848-49-50 og 1864, der blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård ved Aarhus Rådhus.            
Tilbage til forsiden